Studiedag Alles in Beweging

Op woensdag 29 mei 2024 organiseert Alles in Beweging een Landelijke studiedag met als thema Niemand buitenspel; over kwaliteit en inclusiviteit!

Ticket: € 295,-
 • 14e editie!
 • 18 inspirerende workshops en lezingen
 • Keynote van Dr. Danielle Braun!
 • Groot aanbod voor vakleerkrachten, groepsleerkrachten, docenten LO, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, directies en studenten uit het PO én VO

Doe een dag lang kennis, inzichten en ervaringen op met inspirerende lezingen en workshops. Voed jezelf, zodat je er morgen nog beter aan kunt bijdragen dat niemand buitenspel zal staan!

Scroll naar beneden voor het volledige programma!

Woensdag 29 mei 2024

9.30 tot 16.45 uur

Keynote Dr. Danielle Braun

+ 18 inspirerende workshops in 2 rondes

Sportacademie Amersfoort

Sportpark Bokkeduinen 11, Amersfoort

NIEMAND BUITEN SPEL

Over kwaliteit en inclusiviteit

De studiedag start met een indrukwekkende en extra lange keynote van Dr. Danielle Braun | Da’s gek! Echt maf, weird, vreemd, belachelijk, anders. Of niet?! Bekijk in het programma de omschrijving van deze keynote.

Over het thema:

Iedereen wil erbij horen, wil gezien worden, wil een rol hebben. Ook in spel- en beweegactiviteiten. Hoe verhoudt zich dat tot gewoontes in ons onderwijs, bij sportverenigingen en in het buitenspelen.

 • Af = aan de kant
 • De verliezer gaat eruit
 • Partijen maken of zelf kiezen
 • In grote partijen spelen (voetbal/basketbal/trefbal …): wie heeft dan (vaak) de bal?
 • Kinderen beoordelen op basis van genormeerde activiteiten
  (Shuttle Run, handstandvormen e.d.)
 • Winnen en verliezen, recht van de sterkste?

Hoe groot is de kansenongelijkheid voor een kind of puber met een BMI van 30 of een onhandig niet zo sterk en snel kind ten opzichte van een vaardige leerling in de les bewegingsonderwijs, op het plein, bij het buitenspelen en op een vereniging?

Spelen en bewegen heeft een zeer belangrijke plek in de wereld van opgroeiende kinderen en pubers. Elke beweegprofessional, voelt het belang van het creëren van een rijke omgeving in een warm pedagogisch klimaat. ‘Een activiteit heeft kwaliteit als alle kinderen zich daarbinnen kunnen ontwikkelen en zich gezien en veilig voelen’.

Uitsluiting is niet altijd zichtbaar voor een leerkracht of in een school voor alle leerkrachten.

Vooral voor het schoolplein geldt dat veel leerkrachten onbewust onbekwaam zijn. In het VO wordt het schoolplein sowieso niet gezien als een plek voor onderwijs of ontwikkeling.

Deze dag staat het vizier enerzijds op het zichtbaar maken van uitsluiting. Dr. Danielle Braun geeft daarvoor fantastische en verrassende inzichten met videobeelden en casuïstiek. Bewust onbekwaam.

Anderzijds; als het uitsluiten zichtbaar is, biedt de studiedag inzichten hoe daarmee om te gaan of te voorkomen. Bewust bekwaam!

Een studiedag met goede sprekers die de praktijk kennen. Zij zullen het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten. Een studiedag met diverse praktische en theoretische workshops om de volgende dag met nog meer kwaliteit en inclusiviteit aan het werk te gaan!

Let op: bij de workshopbeschrijvingen in het programma staat vermeld of de workshop geschikt is voor PO en/of VO/MBO.

“Goede organisatie, leuke leerzame en inspirerende workshops. Kortom een topdag!”

Vorig jaar bezochten ruim 500 beweegprofessionals de studiedag van Alles in Beweging.
Zij beoordeelden de studiedag gemiddeld met een 8.6!

Over onze workshopleiders en sprekers

Ruim 20 professionals dragen bij aan deze studiedag met het thema 'Niemand buitenspel'.

Dr. Danielle Braun

Danielle Braun is corporate antropoloog. Ze reist over de wereld om van tribes overal op de wereld te leren hoe we kunnen samenleven, samenwerken en veranderen.

Danielle is gefascineerd door 'anders'. In het onderwijs, organisaties, in de samenleving en in het leven. Haar verhalen gaan over die zoektocht. Ze maakt vertrouwd wat gek is en gek wat vertrouwd is. Ze laat zien dat ‘gek’ vooral een contextprobleem is en niet zozeer een probleem in zichzelf.

Bastiaan Goedhart

Bastiaan heeft een jarenlange ervaring als groepsleerkracht en vakleerkracht in het basisonderwijs, is opleidingsdocent op de pabo in Haarlem.

Bastiaan Goedhart is mede auteur van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs en werkzaam voor scholings- en adviesbureau Alles in Beweging.

Tevens werkt hij als deskundige op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid, is betrokken bij het (pedagogisch) beleid van diverse sportclubs en geeft basketbaltraining aan kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Wim van Gelder

Expert op het gebied van Bewegingsonderwijs, Inrichting en begeleiding van schoolpleinen, Motorische Remedial Teaching, testen en monitoren van motorische vaardigheden en het initiëren en implementeren van een Dynamische schooldag (inclusief bewegend leren).

Eigenaar van scholings- en adviesbureau ‘Van Gelder in Beweging’. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er bij Alles in Beweging en Hogeschool Inholland. Medeauteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’, ‘Zorg voor beweging’ de 4 S-en test en het ‘Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen’.

Marcel van Herpen

Marcel van Herpen is medeoprichter van Centrum Pedagogisch Contact. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor Ervaringsgericht Onderwijs is Nederland, en is auteur van publicaties zoals “Ik, de leraar”, “Wij, de leraar”, “Wij zijn Leiders”, “Ik, de coach” en “Werk voor de reünie”.

Hij maakte de podcasts ‘Het mysterie van de goede leraar’ en samen met Peter Heerschop ‘Onderwijs Vandaag’. Daarnaast is hij presentator van de Denk Groter Debatten.

Brechtje Paijmans

Brechtje Paijmans is gepromoveerd op de aansprakelijkheid van scholen en werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de universiteit in Leiden. Ze is ruim twintig jaar werkzaam als letselschadeadvocaat en heeft veel ervaring in zaken waarbij ouders en scholen tegenover elkaar komen te staan.

Jordy Heinsdijk

Als tiener heeft Jordy de Rots en Water training gevolgd op mijn middelbare school. Jordy vond de spelvormen en het eenvoudige begrippenkader van de training erg leerzaam. Het maakte hem sociaal vaardiger en hij werd mij meer bewust van groepsprocessen.

Inmiddels werkt Jordy al jarenlang als Rots en Water trainer in het onderwijs en de jeugdzorg. Het vergroten van sociale vaardigheden en het bevorderen van sociale integratie spelen een centrale rol in zijn trainingen. Want sociale integratie is een belangrijke voorwaarde voor mentale groei en gezondheid.

Eva-Luca Pouwer

Eva-Luca Pouwer is docent-onderzoeker bij ALO Amsterdam en het HvA-lectoraat Bewegen In en Om de School (BIOS). Binnen de ALO geeft ze danslessen en begeleidt ze studenten tijdens hun afstuderen. Voorheen werkte Eva-Luca voornamelijk binnen het culturele en sociaal-maatschappelijke domein als beleidsmaker, onderzoeker en (dans)docent.

Haar voornaamste drijfveren: beweging, muziek en dans voor iedereen toegankelijk maken. In 2015 rondde Eva-Luca de opleiding Docent Dans af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten met haar afstudeeronderzoek naar bewegend leren op eerste opvang scholen. Daarna volgde ze de master Arts & Society aan de Universiteit Utrecht.

Jeroen Steeman

Jeroen leidt als trainer en hogeschooldocent (Calo) professionals op die meer zicht en grip willen krijgen op groepsgedrag, om zo prestaties en welbevinden te vergroten. Hij doet dit in het PO, VO, MBO maar ook in de (top)sport.

Matthijs Jansen

Matthijs is eigenaar van De Spelles en creëert unieke beweegspellen die je groep en resultaten beïnvloed. Daarnaast staat hij twee dagen voor de klas.

Annemieke Meefout-Polman

Annemieke is al 26 jaar vakleerkracht bewegingsonderwijs o.a. op basisscholen in Houten, Leiden, Enschede en Zutphen en is groot fan van bos- en kampspelen.

Michel Aussems

Michel Aussems studeerde aan de Alo Amsterdam. Werkt 27 jaar in het PO, 17 jaar voor het VSO en 10 jaar in het VMBO. Al 32 jaar houdt hij zich bezig met talentontwikkeling en is hij coördinator trainer/coach opleidingen KNBSB.

Yos Lotens

Yos Lotens (1957) staat bekend als gedreven judopedagoog en heeft in zijn 50-jarige judoloopbaan veel en succesvol ontwikkeld en gepubliceerd. Creatief en vernieuwend verrast hij telkens opnieuw binnen en buiten de Judo Bond Nederland. Qua oefenstof en leermiddelen om middels stoeivormen en basisjudo laagdrempelig uit te dagen en te stimuleren tot groei. Motorisch en vooral sociaal-emotioneel, met focus op een veilig sportklimaat voor elk kind.

Yos is een autoriteit op gebied van schooljudo-activiteiten en veilig leren vallen. www.knuffelsjudo.nl is onderdeel van zijn YoLo-trainingen binnen bewegingsonderwijs.

Kyra Berhitoe

Kyra Berhitoe werkt als docent Dans bij de ALO in Amsterdam. Tijdens haar lessen focust ze niet alleen op dansvaardigheden, maar maakt ze juist de koppeling naar het onderwijs en de verschillende manieren waarop haar studenten dit kunnen toepassen. In 2014 rondde Kyra zelf de ALO af.

Momenteel volgt zij de master Sport- en Beweeginnovatie waarin zij dans in het basisonderwijs een betere plek wil geven. Kyra: 'Dans geeft prioriteit aan experimenteren, bevordert creativiteit, werkt met emoties en zorgt voor interactie met andere mensen, muziek en het lichaam zelf.' Door het ontwikkelen van een innovatie hoopt Kyra dat vakleerkrachten gaan inzien hoe makkelijk zij deze kunnen toepassen in hun gymles.

Chris Hazelebach

Chris Hazelebach was vakleerkracht, opleidingsdocent aan de PABO & CALO, onderwijsadviseur basisonderwijs bij de KVLO en medeauteur van diverse methodes en publicaties in onderwijsvakbladen.

Pim Schaatsenberg

Pim Schaatsenberg heeft jarenlang gewerkt als gymdocent binnen het primair onderwijs in Amsterdam West. Momenteel is hij projectleider binnen het lectoraat Bewegen in en om de School bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook is Pim werkzaam als opleidingsdocent op de ALO Amsterdam. Hier houdt hij zicht voornamelijk bezig met vakdidactiek gericht op het primair onderwijs.

David Stevenhagen

David Stevenhagen heeft de handboogsport ontwikkelt vanuit de 3 invalshoeken, is docent Lichamelijke Opvoeding, eigenaar van In Out Events en officieel opleidingscentrum voor Handboogsport Nederland

Jonas Konijnenberg

Jonas Konijnenberg staat bekend als één van de eerste slackliners in Nederland. Als ALO-er introduceerde hij het slacklinen in het onderwijs en als leraar op het PO en VO heeft hij ervaring. In zijn workshop “slacklinen in het onderwijs” deelt hij graag zijn 12 jarige balanceer lessen.

“Slacklinen greep me vanaf het moment dat ik er voor het eerst op stond. Er is geen andere balanceervorm die zo uitdagend, leuk en spannend is. Ik gun ieder mens en ieder kind deze ervaring.”

Margriet Bergstra

Margriet Bergstra is een bevlogen bewegingsonderwijs docente in het Speciaal Onderwijs en voormalig atleet bij TeamNL. Ze verbindt haar ervaringen op het gebied van topsport met mijn huidige werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs. Discipline, structuur, passie en doorzetten komen in alle facetten terug.

Margriet haar expertise ligt bij het onderwijzen en begeleiden van kinderen met gedrags- en psychische problematiek. Margriet is verbonden aan De Sterrenkijker in Oss, waar zij niet alleen gymlessen verzorgt maar ook als groepsleerkracht is.

Ron ten Broeke

Ron houdt zich bezig met het ontwikkelen van ‘inclusieve schoolpleinen’ waar iedereen met plezier zichzelf kan zijn en kan genieten van beweeg- en speelactiviteiten die bij je passen. Pleinen waar de pedagogische, didactische en sociale veiligheid ook buiten wordt geboden. Zowel de hardware als de software (wordt toegelicht) hebben de aandacht evenals het onderhoud, toezicht, en het contact met de buurt.

Er is een erkende methodiek voor ontwikkeld die op veel basisscholen in het hele land en ook in Duitsland wordt toegepast. De Martin Luther School in Gronau heeft met de inzet van de methodiek een integratieprijs gewonnen

Theo de Groot

Theo de Groot is opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding en studeerde psychologie en bewegingswetenschappen met een speciale interesse in de interactie tussen bewegen, onderwijs en gedrag.

Hij is auteur van diverse werken over 'onderwijs in bewegen', waaronder Beter spelen en bewegen met kleuters en Onderwijs in bewegen op de basisschool. Theo is actief als opleidingsdocent en externe expert voor diverse hoger onderwijs- en masteropleidingen.

Studiedag Alles in Beweging 2024
Niemand buitenspel!

Op woensdag 29 mei 2024 organiseert Alles in Beweging een Landelijke studiedag met als thema Niemand buitenspel; over kwaliteit en inclusiviteit!

Doe een dag lang kennis, inzichten en ervaringen op met inspirerende lezingen en workshops. Voed jezelf, zodat je er morgen nog beter aan kunt bijdragen dat niemand buitenspel zal staan.


Ticket: € 295,-
 • 18 inspirerende workshops en lezingen
 • Keynote van Danielle Braun!
 • Groot aanbod voor vakleerkrachten, groepsleerkrachten, docenten LO, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, directies en studenten uit het PO én VO